תורה ומדעוידעת היוםאחרית הימים

עלייתה ונפילתה של גרמניה

אַל תִּתֵּן ה' מַאֲוַיֵּי רָשָׁע, זְמָמוֹ אַל תָּפֵק יָרוּמוּ סֶלָה ! (תהילים פרק קמ פסוק ט')

דוד המלך כותב פסוק זה בתהלים לפני 2900 שנה. והגמרא (מגילה דף ו'), כ 900 שנה לאחר מכן מסבירה על מה דוד המלך מדבר: אמר רבי יצחק מאי דכתיב: "אַל תִּתֵּן ה' מַאֲוַיֵּי רָשָׁע, זְמָמוֹ אַל תָּפֵק יָרוּמוּ סֶלָה"? אמר יעקב לפני הקב"ה, ריבונו של עולם אל תתן לעשיו הרשע תאוות לבו. זממו אל תפק- זו גרממיא של אדום, שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו.

במסכת מגילה מבאר לנו רבי יצחק שהפסוק בתהלים הוא למעשה תפלתו של יעקב אבינו ע"ה המבקש מבורא עולם שלא יתן לעשיו הרשע לממש את זממו ולכבוש את העולם [באמצעות ממלכת גרממיא שהיא עמלק מזרעו של אדום שהוא עשיו] ומי היא אותה גרממיא של אדום?

ממשיכה  הגמרא  ואומרת: אמר  רבי חמא  בר  חנינא: "תלת מאה קטירי  תגא איכא בגרממיא של אדום". בתרגום לעברית אומרת לנו הגמרא, ש-300 נסיכויות יש בגרממיא של אדום.

האומנם? מה זה בכלל נסיכויות?! אם נפתח את האנציקלופדיה העברית בערך גרמניה (עמוד 432), נקבל את התיאור הבא:

"להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות מרחיקות לכת, 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על המסחר ע"י הטלת מכסים כבדים. גרמניה יצאה כמעט לחלוטין מהמסחר העולמי, ואף לא לקחה חלק בהתפתחות הקולוניאלית שבוצעה ביד שאר העמים הגדולים באירופה במאות ה- 17-18".

הגאון מוילנה כבר לפני כ-250 שנה, כתב שבמקום "גרממיא" יש לגרוס "גרמניא", וכן כותב היעב"ץ (רבי יעקב עמדין) לפני כ-250 שנה, "גרממיא רצונו לומר גרמניא [ש]היא אשכנז שלנו". הגמרא בשם רבי יצחק ובשם רבי חמא בר חנינא מדברת על גרממיא המורכבת  בדיוק מ- 300 נסיכויות, המון זמן לפני שגרמניה הייתה בתכנון. וזהו שהביא דוד המלך את תפילת יעקב שהקב"ה לא יתן לעשיו לבצע את זממו, וימנע ממנו לצאת  ולהחריב את העולם  כולו. ומי יודע מה היה יכול  להיות חלילה  גורל העולם אלמלא אותה תפילה של  יעקב אבינו.

כיצד ידעה הגמרא מה יתרחש בעתיד עם מדינה שלא היתה קיימת בזמנם? הפוך בה והפוך בה וכולה בה! 

Print Friendly, PDF & Email
הצג יותר

מאמרים קשורים

השאר תגובה

Back to top button