מלך שגזרותיו כהמן

  • הוכחות לתורת אמת

    מלך שגזרותיו כהמן

    תקציר: מלך שגזרותיו כהמן  – אומרים חז"ל במסכת סנהדרין : רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה – נגאלין, ואם לאו – אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה אין נגאלין? (האם יתכן דבר כזה?) אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב. משך זמן הסרטון: 10:29

    קרא עוד...
Back to top button