מלאך

  • משל ולקחובית פתוח

    מדוע הגזל מקטרג בראש?

    וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה' (א פסוק ה') חז"ל מבארים במדרש (קהלת רבה פרשה א): "סאה מלאה עונות, מי מקטרג? – עוון גזל מקטרג בראש". שאל על מדרש זה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים": מה השאלה בדברי חז"ל: "מי מקטרג?" הלא יש סאה מלאה עונות! האם חסר מי שיקטרג?! אלא ביאר ה"חפץ חיים" – ויש להבין זאת על פי משל: איש אחד היה בעל חוב לאנשים…

    קרא עוד...
Back to top button