משל ולקחובלק

עדיף שיהיה סלון גדול ומרווח

תָּמֹת נַפְשִׁי מוֹת יְשָׁרִים, וּתְהִי אַחֲרִיתִי כָּמֹהוּ !  (פרק כג פסוק י')

רצה בלעם הרשע, לחיות כמו בלעם, אך לקבל עולם הבא כישראל.

דרשו חז"ל במסכת אבות (פרק ד משנה טז'): "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין". העולם הזה דומה למבוא המוביל אל העולם הבא שהוא האולם הגדול. כל אדם צריך להכין את עצמו בעולם הזה במצוות ובמעשים טובים, כדי שלעתיד לבוא יוכל להיכנס לטרקלין- העולם הבא.

המשיל זאת ה"חפץ חיים", לעשיר אחד, אשר רצה לבנות לעצמו בית יפה. הזמין העשיר אדריכל כדי שיתכנן את ביתו. "שים לב" אמר העשיר לאדריכל: "בעיקר שיהיה הסלון גדול ונוח, אולם ברצוני שגם המבוא לסלון יהיה גדול ומרווח".

מדד האדריכל את שטח המגרש שעליו רצה העשיר לבנות את ביתו, חישב את חישוביו, ולאחר מכן אמר לעשיר: "דע לך, כי אין מקום גם לסלון מרווח וגם למבוא גדול ומרווח, אמור נא לי מה עדיף לך סלון או מבוא? …

אשיא לך עיצה טובה, הוסיף האדריכל, עשה את הסלון גדול ומרווח. ואת המבוא הקטן. כי כך הוא מנהג העולם, אם תעשה להפך, מבוא גדול וסלון קטן, יגחכו לך כולם"…

כן הוא הנמשל אמר ה"חפץ חיים", אנו שוהים בעולם הזה, ועלינו לדאוג לתיקונו של העולם הבא, שיהיה חלקנו בו גדול, וכיצד נדאג? על ידי קיום התורה והמצוות!

כמה מגוחך הוא האדם הדואג כל ימיו לעולם הזה לייפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו העשיר הבונה לעצמו מבוא גדול וסלון קטן… הלא ילעגו לו כולם!

Print Friendly, PDF & Email
הצג יותר

מאמרים קשורים

השאר תגובה

Back to top button